Agenda

Wykład: Organizacja bazy paszowej w warunkach powtarzających się deficytów wody

27 lutego 2020 • 09:15-10:00 •

Tematyka

  • Zapewnienie optymalnej bazy pasz objętościowych
  • Na jakie uprawy i jakie odmiany stawiać, aby ograniczyć niedobór pasz