Agenda

Wykład: Letnie choroby bydła

27 lutego 2020 • 12:45-13:30 •

Tematyka

  • Kwasice, ketozy, mastity
  • Jak zapobiegać i ograniczać skutki letnich chorób
  • Jak utrzymać wysoką wydajność mleczną w skrajnych warunkach temperaturowych