Agenda

Wykład: Produkcja bydła a ograniczenia prawne

27 lutego 2020 • 11:50-12:25 •

Tematyka

  • Ograniczenia w produkcji bydła w związku z coraz częstszymi głosami o jego wpływie na zmiany klimatu
  • Jak normy emisji gazów cieplarnianych i azotu wpłyną na produkcję zwierzęcą?