VI edycja konferencji Nowoczesna Produkcja Zwierzęca

TEMAT PRZEWODNI: HODOWLA BYDŁA W OBLICZU ZMIENIAJĄCEGO SIĘ KLIMATU

27 LUTEGO 2020

HOTEL DWOREK TRYUMF, KSIĘŻYNO (WOJ. PODLASKIE)

ZOBACZ RELACJĘ

CO NA WAS CZEKAŁO?

Wykłady, konsultacje, dyskusje i rozwiązania pozwalające zwiększyć
rentowność produkcji mleka w gospodarstwie.

PROGRAM SPOTKANIA

Omówiliśmy problemy w hodowli bydła wywołane zmieniającym się klimatem, poszukując jednocześnie sposobów ich rozwiązania. Skupiliśmy się na praktycznych wskazówkach, umożliwiających eliminację skutków stresu cieplnego w oborze, a także organizacji bazy paszowej w obliczu powtarzających się deficytów wody.

 • Organizacja bazy paszowej w warunkach powtarzających się deficytów wody

  • Zapewnienie optymalnej bazy pasz objętościowych
  • Na jakie uprawy i jakie odmiany stawiać, aby ograniczyć niedobór pasz
 • Stres cieplny w oborze

  • Jak przygotować budynek i zabezpieczyć zwierzęta przed upałami?
 • Produkcja bydła a ograniczenia prawne

  • Ograniczenia w produkcji bydła w związku z coraz częstszymi głosami o jego wpływie na zmiany klimatu
  • Jak normy emisji gazów cieplarnianych i azotu wpłyną na produkcję zwierzęcą?
 • Letnie choroby bydła

  • Kwasice, ketozy, mastity
  • Jak zapobiegać i ograniczać skutki letnich chorób
  • Jak utrzymać wysoką wydajność mleczną w skrajnych warunkach temperaturowych

NASI EKSPERCI

Byli z nami fachowcy z zakresu produkcji zwierzęcej, którzy podzielili się
wiedzą na temat sposobów dostosowania hodowli bydła do nowych, często niekorzystnych, warunków wynikających ze zmian klimatycznych.

 • prof. dr hab. inż. Zygmunt Maciej Kowalski

  Katedra Żywienia i Dietetyki Zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 • dr n. wet. Sebastian Smulski

  Katedra Chorób Wewnętrznych i Diagnostyki, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 • dr hab. Marcin Gołębiewski

  Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 • dr hab. Tomasz Sakowski

  prof. PAN, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu