Agenda

09:15-10:00

  • Wykład: Organizacja bazy paszowej w warunkach powtarzających się deficytów wody

    ZOBACZ WIĘCEJ

10:00-10:40

  • Dyskusja z uczestnikami i pytania z sali

11:00-11:35

11:35-11:50

  • Dyskusja z uczestnikami i pytania z sali

11:50-12:25

12:45-13:30

13:30-14:00

  • Dyskusja z uczestnikami i pytania z sali